Liên hệ chúng tôi

Tập Đoàn Thép CN-GUAN


Địa chỉ:Nanyuan Thị trấn mới, Khu phát triển kinh tế, Quận Dongchangfu, Thành phố Liêu Thành

Điện thoại di động:+86-15216454328

E-mail:info@cnguansteelgroup.com

Trang mạng:www.cnguansteel.com

Gửi yêu cầu